top of page

Milli Eğitim
Bakanlığı

meb.jpeg

Kurucumuz Hayrettin Sarsılmaz’ın öğretmen ve idarecilik deneyimleri, Eğitim Bilimleri üzerine Yüksek Lisans yapmış olması yanlış eğitim, boşa harcanan zaman ve para riskinizi yok ediyor.

Bakanlık artık öğrencilerin okul içi olduğu kadar, okul dışındaki etkinliklerini de takip ediyor.  Bakanlığın amacı; öğrencilerin okuldaki eğitim başarıları dışında, okul dışındaki sosyal hayatlarında da sanata, spora ve kültürel etkinliklere olan yakınlığını artırmak, daha donanımlı bir nesil yetiştirmek.

"Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu" okullar tarafından öğrencilere gittikleri kurs yetkilileri tarafından doldurulmak üzere veriliyor. Kurs yetkilileri ve öğretmenleri bu formu öğrencinin eğitim sürecine göre dolduruyor ve tekrar okul rehberliğine verilmek üzere öğrenciye teslim ediyor. Formdaki bilgiler e- okul sistemine giriliyor.

E- Okul sistemine girilen öğrenci hakkındaki bilgilerin, öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken gideceği okulun rehberlike hizmetine kaynaklık etmesi hedefleniyor. Tercih edilecek okulun idaresi ve öğretmenleri gelecek öğrencinin sanatla ve sporla ne derece yakından ilgilendiğini bu veri girişleri ile anlıyor ve pek tabi ki daha donanımlı olan öğrenciyi okula kabul ediyor, burs seçenekleri sunuyor.

Henüz kesinleşmemekle beraber, yakın gelecekte okullara giriş sınavlarında "sosyal etkinlik bilgilendirme formu" bilgilerinin ek puan olarak gelebileceği de konuşulmakta.

Buradaki önemli konu bu formun yanlızca Bakanlığa bağlı kurumlarca  doldurulabilir olmasıdır.

Gözlemlediğimiz üzere veliye bilgi vermeden ya da geri çevirmeden imzalanan bu formlar amacına hizmet etmediği gibi öğrencinin puan kaybına ve haklı olarak kandırmayla sonuçlanmaktadır.Özel öğretmenlerin ya da M.E.B.'e bağlı olmayan kurs yetkilerinin doldurdukları formlar E-Okul sistemine eksik verilerden dolayı girilemez ve sistem tarafından geri çevrilir.

Kurumumuz öğretmenleri aynı zamanda IB Okulları için de form doldurmakta, özel öğretmenlerin formları kurum bünyesinde olmadığı için kabul görmemektedir.Öğrencilerimiz, Royal Akademi sınav merkezi olan kurumumuzca verilen sertifikalar ile de gelecekleri için önem arz eden formları elde etmektedirler.

bottom of page