top of page

KLARNETİN ÖZELLİKLERİ

 

 

Klarnetin Tanımı

 

Klarnet dersi, tek kamışlı tahta nefesli çalgıdır. Klarnet dersi orkestralarda, Klarnet dersi askeri bandolarda ve Klarnet dersi bakır nefesli çalgı topluluklarında önemli bir yeri vardır. Bunun yanı sıra klarnet dersi solo çalgısı olarak da seçkin bir repertuvara sahiptir. Genellikle, Klarnet dersi Afrika’da yetişen koyu mor renkli sert bir ağaç olan Dalbergia melanoxylon’Am yapılır. Klarnet dersi İç çapı yaklaşık 1,5 cm olan silindirik bir boru biçimindedir; klarnet dersi alt uca hafifçe genişleyen bir kalakla son bulunur. Metal klarnetler de vardır, ama bunlar kaliteli ses vermez. Klarnetin üflenen bölümüne bek adı verilir. En çok kullanılan klarnet dersi Si bemol tonundadır.

Klarnet Tarihçesi

Klarneti dersi 17. yüzyılın sonlarında tanınmış klarnet dersi yapımcısı Johann Christoph Denner icat etti. Denner klarneti dersi, tek kamışlı bir halk çalgısı olan konik obuadan geliştirdi. Ama klarnet dersi daha uzundu ve konik obuanın çıkarabildiği klarnet dersi temel seslere yardımcı olmak üzere öncelikle klarnet dersi üst ses bölgesinde çalınabiliyordu. Böylece, klarnet dersi daha sağlam, klarnet dersi daha berrak, trompetinkine benzer bir ses alanı (clarino) sağlanıyordu. Klarnet dersi için yapılmış en eski bestelere Amsterdamlı Estienne Roger’ın yayımladığı müzik kitaplarında rastlanır. Türkiye’ye klarnet dersi 19. yüzyılın sonlarında, gazinolarda çalan fasıl heyetleriyle klarnet dersi girdi. İlk klarnetçilerin çoğu Rumelili Çingenelerdi. Günümüzde ise klarnet dersi, klasik yapıtlar seslendiren topluluklar dışında klarnet dersi neredeyse bütün Türk sanat müziği topluluklarında çalınır. Klasik Türk müziğinde kullanılan klarnet dersi Si bemol değil. Klarnet dersi Sol tonunda oldu­ğu için. daha uzundur. Klarnet dersi nedir özellikleri ve klarnet dersi tarihçesi hakkında bilgi aktardık.Anadolu’nun bazı yörelerinde (örn. Silif­ke) halk müziğinde de kullanılan klarnet dersi davul-zurna ikilisinde zurnanın yerini alır.

bottom of page