top of page

KEMAN HAKKINDA BİLGİ

 

 

KEMAN

 

Keman dersi insanı derinden etkileyen, kemanın dersi eşsiz güzellikteki sesiyle, keman dersi yaylı çalgılar ailesinin en önemli üyesidir. Keman dersi sesi, öteki çalgılara göre birçok bakımdan keman dersi insan sesine daha yakındır. Keman dersi orkestra çalgıları arasında keman dersi önceliği alır.Keman solo çalgısı olarak çalınır, keman dersi eşlik görevinde de kullanılır.Dört boyutta keman dersi vardır; Çeyrek keman dersi, yarım keman dersi, 3 çeyrek keman dersi şeklindedir.

Keman dersi, çene altı ile omuz arasına sıkıştırılarak tutulur. Keman dersi Sol elin parmakları sap üzerinde bulunan tellere basarak gezinirken, sağ elde tutulan yay, Keman dersi tellerine sürtülerek çalınır.

 

Keman'ın bir gövdesi ve kemanın buna bağlı bir sapı vardır. Keman dersi gövde göğüs tahtası ya da tabla denen üst kapak, alt kapak ve onları birleştiren yanlık adlı verilen bir kasnaktan oluşur. Keman dersi 'ın metalden ya da Keman dersi hayvan bağırsağından yapılmış dört teli vardır.

 

TÜRK MÛSİKÎSİ'NDE KEMAN'IN YERİ

 

Keman'ın dersi Türk ülkesine ne zaman geldiği kesin olarak bilinmiyor. Keman dersi İstanbul ve Trabzon gibi Lâtin ülkeleri ile sıkı ilişkiler bulunan şehirlerde çok eskiden beri Keman'ın dersi en eski örneklerinin bulunduğu ileri sürülmüştür. Keman'ı dersi üst düzey sınıf arasına sokan kişinin, Sultan 1.Mahmud dönemi sanatkârlarından olan Corci olduğu ileri sürülür. Keman'dan dersi önce mûsikîmizin yegâne sazı Rebab idi.

bottom of page